Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Eυρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Το 73% των Ελλήνων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο. Το εντυπωσιακό αυτό ποσοστό είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν την Πέμπτη στη δημοσιότητα. Οι Έλληνες φοιτητές χρησιμοποιούν λιγότερο από όλους τους ευρωπαίους φοιτητές το Internet και μόνο το 1% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει σύνδεση υψηλής ταχύτητας, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 23%. Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα δείχνουν πως μόλις το 22% των νοικοκυριών έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρώπη, μετά την Λιθουανία (16%) και την Τσεχία (19%). Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, τα στοιχεία είναι πιο ενθαρρυντικά. Στην Ελλάδα το 92% των επιχειρήσεων έχει πρόσβαση και το 44% διαθέτει έχει ευρυζωνική σύνδεση. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη των 25 είναι 91% για απλή σύνδεση και 63% για ευρυζωνική σύνδεση. Γενικά, δείχνουν οι μετρήσεις της Εurostat, οι Έλληνες χρησιμοποιούν λιγότερο από όλους τους Ευρωπαίους το Internet. Συγκεκριμένα, μόνο το 18% των Ελλήνων το χρησιμοποιεί τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ το αντίστοιχο μέσο ποσοστό για την ΕΕ είναι 43%. Στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μόνο το 22% των αντρών, το 15% των γυναικών, το 48% των φοιτητών, το 28% των εργαζομένων και το 14% των ανέργων. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην Ευρώπη των 25 είναι 49% για τους άντρες, 38% για τις γυναίκες, 79% για τους φοιτητές, 55% για τους εργαζομένους και 32% για τους ανέργους.Επίσης, το 73% των Ελλήνων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο (το 71% των αντρών, το 75% των γυναικών, το 31% των φοιτητών, το 59% των εργαζομένων και το 72% των ανέργων). To ποσοστά αυτά είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη, καθώς σε ολόκληρη την ΕΕ δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Διαδίκτυο, κατά μέσο όρο, το 39% των αντρών, το 47% των γυναικών, το 7% των φοιτητών, το 29% των εργαζομένων και το 48% των ανέργων. Τέλος, η Σουηδία, η Ολλανδία και η Δανία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συχνότερη χρήση του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, το 76% των Σουηδών, το 74% των Ολλανδών και το 73% των Δανών.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικρίνει αρκετές φορές την Ελλάδα για τη μη διάδοση των ευρυζωνικών συνδέσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, αποτελούν το σημαντικότερο εργαλείο για τη μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Στα παρακάτω video θα δούμε μια άλλη άποψη . Στο από πάνω κείμενο είδαμε ότι η Ελλάδα είναι πολύ πίσω στην τεχνολογία , τώρα θα παρατηρήσουμε το αντίθετο.
Μία Ελλάδα, δύο γνώμες

Δεν υπάρχουν σχόλια: